Līdzekļu un materiālu ekonomijas veidi, liekot pamatus.


Privātmāju celtniecībā visbiežāk tiek izmantoti lentveida pamati – saliekamie un monolītie. Izskatīsim no betona blokiem saliekamu lentveida pamatu un monolīto lentveida pamatu priekšrocības un trūkumus:

1. Uzstādot no betona blokiem saliekamus lentveida pamatus, ražošanas cikls sastāv no sekojošiem posmiem: bloku izgatavošana rūpnīcā, to iekraušana transportā, bloku nogādāšana celtniecības laukumā, izkraušana ar autoceltni (tam jāatrodas celtniecības laukumā), lentveida pamatu ielikšana sagatavotajā būvbedrē (tranšejā).
2. Uzstādot monolītos lentveida pamatus, ražošanas cikls sastāv no sekojošiem posmiem: tranšeju izveidošana precīzi pamatu platumā, 100. markas betona ieliešana tranšejā (nav nepieciešama tranšejas ierāmēšana). Betonu var jaukt betonmaisītājā tieši būvlaukumā.

Secinājumi pēc šo divu pamatu ieklāšanas variantu salīdzinājuma:
— 1. variantā iekraušanas-izkraušanas darbu un transporta izmaksas ir ievērojamas, turpretī 2.variantā šādu izmaksu nav vispār;
— Rūpnieciski ražotajiem betona blokiem ir konkrēti izmēri – 30cm, 40cm, 50cm, 60cm. Ja nepieciešams veidot pamatus, kuru platums ir 55cm, tad būs jāizmanto bloki, kuru platums ir 60cm. Tas sadārdzina procesu, jo jāizmanto vairāk betona nekā Jums nepieciešams. Izmantojot 2.variantu, betons tiek izmantots tieši tik daudz , cik nepieciešams Jums vajadzīgā platuma pamatu ieklāšanai, piem. 55cm.
— 2. variantā pirms sākt sienu uzstādīšanu, betonam, kas ieliets pamatos, ir jāiegūst sākotnējā izturība. Tas notiek 7-10 dienu laikā. Ja ņem vērā, ka tā ir individuālā celtniecība, tad šeit laika faktoram nav tik liela nozīme kā masveida celtniecībā. Laikam, ko nākas nogaidīt no pamatu betonēšanas līdz sienu uzstādīšanai, nav izšķirošas nozīmes. Jāpiebilst, ka šobrīd ir nopērkamas piedevas-plastifikatori, kas samazina betona sākotnējās izturības sasniegšanas termiņus līdz 3-4 dienām.

No līdzekļu un materiālu ekonomijas viedokļa, visoptimālākie ir monolītie lentveida pamati.

Tomēr, ja izvēlaties 1.variantu, arī šeit var nedaudz ieekonomēt. Ja divu darba ciklu vietā (izkraušana ar autoceltni izkraušanas laukumā + bloku montāža, ņemot tos no celtniecības laukuma un klājot pamatos) izpildīt tikai vienu darba ciklu – ar autokrānu izkraut blokus tieši pamatiem domātajā vietā. Šādu metodi sauc par „montāžu no riteņiem”. Šajā gadījumā, lai izvairītos no autotransporta dīkstāves, celtniecības laukumā visam jābūt sagatavotam „montāžai no riteņiem”. Tas ir: jābūt veiktai ēkas asu nospraušanai, jābūt izraktai tranšejai, jābūt sagatavotam bloku likšanas šķīdumam.

Sagatavošanās pamatu ieklāšanai un to armēšana abos gadījumos notiek vienādi – atkarībā no grunts nosacījumiem.


Pamatu variānts atvieglotām konstrukcijām.