Projekta dokumentācijas izstrāde un saskaņošana.

Pirms sākot celtniecību nepieciešami saskaņot projektu būvpārvaldē un saņemt būvatļauju. Kopā ar vadošajiem Latvijas projektētājiem arhitektiem mēs esam gatavi paņemt šo jautājumu uz savu atbildību! Lai sāktu darbu ar projektu no Jums ir vajadzīgi tikai pamatdokumenti: zemes robežu plāns, plānošanas-arhitektūras uzdevums, topogrāfija un ģeoloģija (ja tie ir). Viena vai dažu nepieciešamu dokumentu neesamības gadījumā mēs paši tos pasūtīsim un saņemsim.


Piedāvāto projektēšanas darbu saraksts:

 • Individuālās dzīvojamās mājas tehniska projekta izstrāde.
   
 • Mājas piesaiste un skaņošana visās Latvijas būvvaldēs.
   
 • Izmaiņas iepriekš akceptētos tehniskajos projektos.
   
 • Individuāla projekta izstrāde ēkai no koka, blokiem, akmeņa, ķieģieļiem.
   
 • Inženierkomunikācijas, ūdens un kanalizācijas sistēmas projektēšana.
   
 • Lauksaimniecības zemes transformācijas projekta izstrāde.
   
 • Zemes ierīcības plāna izstrāde.
   
 • Detalplānojuma projekta izstrāde.
   
 • Meža transformācijas projekta izstrāde.

 

Pirms darbu uzsākšanas mēs saskaņosim ar Jums to izcenojumus un termiņus.

Lūdzam sūtīt Jūsu rīcībā esošus dokumentos un skices uz elektronisko pastu.